Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Uczymy się pierwszej pomocy! Spotkanie klas trzecich z lekarzem p. Marcinem Karasińskim.

Dnia 12 października 2016 r., odwiedził naszą szkołę lekarz Pan Marcin Karasiński, któremu towarzyszyła żona Agnieszka. Wyjątkowi goście spotkali się z uczniami klasy III E i III B, by przybliżyć im trudny, ale bardzo ważny zawód lekarza. Zapoznali również uczniów z zasadami bezpieczeństwa i niesienia pierwszej pomocy.

Pan doktor opowiadał dzieciom, jak należy zachować się, kiedy będziemy świadkami wypadku. Przypomniał uczniom numery telefonów alarmowych oraz zademonstrował na uczniu-ochotniku, jak się układa poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Następnie wszyscy chętni uczniowie próbowali zastosowania w praktyce tej jakże ważnej techniki ratowania zdrowia i życia.


 

Następnie Państwo Karasińscy, dla wczucia się uczniów w rolę „małych lekarzy”, rozdali dzieciom czepki, maski chirurgiczne i rękawiczki. Było przy tym wiele radości i zabawy.


Dalszym i równie ważnym tematem była resuscytacja, czyli wykonanie czynności medycznych mających na celu podtrzymanie i przywrócenie podstawowych funkcji życiowych. Tym razem każdy „mały lekarz” mógł wykonać na fantomie zewnętrzny masaż serca, bo wiadomo, że „praktyka czyni mistrza”.

Za ten niezwykły, ciekawy i pouczający dzień, serdecznie dziękujemy Panu doktorowi i jego żonie.

 

Kliknij na zdjęcie i zobacz film nakręcony podczas spotkania, 
w  którym pan doktor wyjaśnia zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GaleriaPrzejdź do góry