Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

I Spotkanie z Edukacją w naszej szkole 19.11.2016

19 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim odbyły się I Spotkania z  Edukacją.  Powstały one dzięki współpracy z krakowskim wydawnictwem WiR, które specjalizuje się w publikacjach przeznaczonych dla nauczycieli, logopedów, terapeutów, rodziców i dzieci. 

W szkoleniach wzięło udział ponad 140 osób z różnych miast województwa dolnośląskiego.

Pomysłodawcą szkolenia była mgr Karina Trzaska-Pawłusiów- logopeda i nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.

 

W ramach I Spotkań z Edukacją odbyło się 7 szkoleń adresowanych do nauczycieli, pedagogów, logopedów i rodziców:

  1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej oraz „Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci”. Szkolenia prowadziła dr Justyna Leszka - logopeda oraz terapeuta Metody Krakowskiej, wieloletni dziekan Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu.  Dr Justyna Leszka jest również  pomysłodawcą i twórcą sieci przedszkoli integracyjnych MIŚ oraz uznanym w Polsce ekspertem z zakresie spektrum autyzmu.
  2. „Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych” oraz „Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki”. Szkolenia prowadziła mgr Bogna Mikołajczak - fi­­zjo­­te­­ra­­peu­­ta, pe­­da­­gog spe­­cja­l­ny, na­­u­czy­­ciel wy­­cho­­wa­­nia przed­sz­ko­l­ne­­go i na­­u­cza­­nia po­­czą­t­ko­­we­­go. W swojej pracy spotyka się z dziećmi, które borykają się z rożnymi  nie­­pe­ł­no­­spra­w­no­­­ścia­­mi: ru­­cho­­wy­­mi, in­­te­­le­k­tu­­a­l­ny­­mi, sprzę­­żo­­ny­­mi oraz ca­­ło­­­ścio­­wy­­mi za­­bu­­rze­­nia­­mi roz­­wo­­ju.
  3. „Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym”.
    Szkolenie prowadziła mgr Ewelina Mikołajczyk- pedagog specjalny, terapeuta, który posiada duże doświadczenie w pracy Metodą Krakowską.
  4. „Strategie radzenia sobie z agresją impulsywną ucznia” oraz „Dziecko z ADHD w rodzinie i szkole – rozwiązania praktyczne”. Szkolenia prowadziła dr Wanda Baranowska - pedagog, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, autorka licznych publikacji.

Po szkoleniach uczestnicy mogli skorzystać z fachowych porad, których udzielali specjaliści prowadzący zajęcia.  Zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko wydawnicze, na którym można było zapoznać się z aktualną ofertą wydawnictwa WiR.


GaleriaPrzejdź do góry