Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIEĆ !” ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W KLASIE V B

Zajęcia poświęcone były bezpieczeństwu w sieci.

Celem zajęć było: uwrażliwienie uczniów na zjawisko cyberprzemocy, rozwinięcie u uczniów aktywnej postawy wobec zagrożeń związanych z cyberprzemocą,

  • jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań,
  • jakie emocje może nieść ze sobą cyberprzemoc u ofiar, oraz jakie są tego konsekwencje,
  • podanie uczniom informacji do kogo można się zgłosić o pomoc.

 Na początku zajęć uczniowie zapoznali się z definicją cyberprzemocy:

CYBERPRZEMOC ( agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu oraz narzędzi typu elektronicznego takich jak:

sms, e - mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne , portale społecznościowe i inne.

        Po obejrzeniu filmów dotyczących zjawiska cyberprzemocy odbyły się zajęcia warsztatowe pod hasłem:

Nie daj się złapać w sieć!”

        Na wyciętych z brystolu rybach uczniowie wypisywali hasła. Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup odczytali stworzone zasady:

  • Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych /imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz miejsca swojej szkoły/
  • Informuj dorosłego, któremu ufasz, kiedy coś cię niepokoi lub zawstydzi
  • Informuj rodziców gdzie i z kim idziesz oraz o której wrócisz
  • Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci
  • Nie wysyłaj innym swoich zdjęć oraz zdjęć znajomych
  • Nie ośmieszaj nikogo w Internecie

Po zakończonych zajęciach wykonane prace zostały wyeksponowane w „Szkolnej galerii dwójki”.


 

M. Zubel

GaleriaPrzejdź do góry