Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

BIBLIOTEKA JEST CZYNNA OD 7.30 DO 15.00,

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. ZAPRASZAMY :) 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do maja włącznie – każdego roku.

3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

5. W bibliotece należy zachowywać się cicho.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie

lub poplamienie wypożyczonych książek.

7. Książki zwracamy do biblioteki do końca maja każdego roku.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca.

3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, można poprosić o przedłużenie terminu wypożyczenia.

 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w foliowej okładce.

2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

3. Wypożyczone książki należy szanować.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK NA FERIE I WAKACJE

1. Biblioteka szkolna wypożycza książki na czas ferii zimowych i przerw świątecznych.

2. Książki na okres wakacji wypożyczane są tylko w przypadku, gdy stanowią niezbędny materiał do uzupełnienia wiedzy i umiejętności uczniów.

Artykuły

Wielka Liga Czytelników

2018-11-27

1. Konkurs przebiega w czterech etapach: 

a) pierwszyszkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;

b) drugi powiatowy: test drużynowy; 

c) trzeci półfinały wojewódzkie: test drużynowy;

d) czwartyfinał ogólnopolski: test drużynowy.

2. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 6 listopada 2018 r. i trwa do 31 stycznia 2019 r. 

a) Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech uczestników etapu powiatowego w obu kategoriach wiekowych. 

b) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie proponowanych przez organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Lista książek jest dostępna
u wychowawcy klasy lub w bibliotece szkolnej.

c) Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki. (...)

e) Uczestnicy konkursu po formularze zgłaszają się do koordynatorów pierwszego etapu konkursu w szkole w kategorii 1-4 do p. Aleksandry Wrzesińskiej, a w kategorii 5-8 do p. Bogusławy Piechurskiej. 

f) Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz i oddaje wypełniony test do p. A. Wrzesińskiej (uczniowie klas 1-4) lub p. Bogusławy Piechurskiej (klasy 5-8)

g) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice powinni wspierać dzieci, pomagać, pełnić funkcję doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice uczniów kl. 2 – 8 nie mogą wypełniać testu za dziecko.  

Czytaj więcej o: Wielka Liga Czytelników

Pliki do pobrania


Przejdź do góry