menukalendarium

Środa, 2014-07-30

Imieniny:

Julity, Ludmiły
newsletterpoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

statystyki
  • Odwiedziło nas: 786544 osób
  • Do końca roku: 154 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!! dni
kredki
Logo BIP
http://www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl/index.php?p=sd&id=30&action=show
http://www.bezpiecznienastoku.pl/
http://wypoczynek.men.gov.pl/images/stories/ulotka_bw_zima.pdf
http://www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl/container/sprawozdanie-2011---trzymaj-forme-.pdf
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=22&Itemid=1084
http://www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl/index.php?p=sd&id=24&action=show
http://www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl/container/certyfikatsp2lwowek.jpg
http://bezpiecznewakacje.pl/index.php

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Jesteś tu: » Strona Główna » Blog-opis » ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351zł netto,

w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, encyklopedii, słowników, programów komputerowych oraz innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – bilet miesięczny,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów stroju i obuwia sportowego (wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego) ,tornistra i przyborów szkolnych,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjściach (wyjazdach) do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły.

 

 

15 września 2010 r. upływa termin wydawania i przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.

WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ
W URZĘDZIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI W POK. NR 6 
od 01 do 15 WRZEŚNIA 2010 ROKU.

 

WNIOSEK

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ

 

Źródło:

www.men.gov.pl

www.lwowekslaski.pl

 

middleend.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo