Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

III POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ UCZNIÓW KLAS I – VI „ DRZEWKO ŚWIĄTECZNE”

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się 10 grudnia 2016 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim w trakcie „ DWÓJKOWEGO KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO”

SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE

 1. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie
 2. Szkoła Podstawowa w Gryfowie
 3. Szkoła Podstawowa w Lubomierzu
 4. Master’s Academy - Prywatna Szkoła Podstawowa w Lwówku Śląskim
 5. Szkoła Podstawowa  w Niwnicach
 6. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych
 7. Szkoła Podstawowa w Pławnej
 8. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie
 9. Szkoła Podstawowa w Uboczu
 10.  Szkoła Podstawowa we Wleniu
 11.  Szkoła Podstawowa we Włodzicach
 12.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim
 13.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim – Szkoła Filialna w Zbylutowie
 14. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
 15.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:

Kl. I – III, Kl. IV – VI

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący - p. Krzysztof Bieliński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Pani Mariola Szczęsna – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Pani Ewa Róża Płucińska – Dąbrowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

Pan Mariusz Mendocha – przedstawiciel Starostwa Lwóweckiego

Pani Aniela Pacuszka – przedstawiciel Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim

przyznała następujące nagrody:     

      w kategorii wiekowej kl. I – III

I miejsce -  Kacper Szatan Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Nagroda Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim p. Ewy Róży Płucińskiej - Dąbrowskiej

I miejsce -   Julian Maślanka Szkoła Podstawowa  w Lubomierzu

Nagroda Burmistrza  Gminy i Miasta Lwówek Śląski p. Marioli Szczęsnej

II miejsce – Dominik Chęciński Szkoła Podstawowa w Giebułtowie

Nagroda ufundowana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim p. Halinę Klebanowicz

II miejsce – Nina Byczkowska Master’s Academy Szoła Podstawowa w Lwówku Śląskim

Nagroda ufundowana przez Proboszcza Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim o. Piotra Reiznera

III miejsce – Maja Radkiewicz Szkoła Podstawowa w Uboczu

III miejsce – Weronika Turowicz Szkoła Podstawowa  w Lubomierzu

      Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Sikacka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Katarzyna Kozłowska – Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Zuzanna Szkutnik –Master’s Academy – Szkoła Podstawowa w Lwówku Śląskim

Filip Siedlecki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śl.

Weronika Dancewicz – Szoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Emilia Nerko – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Hanna Matkowska – Master’ s Academy  - Szkoła Podstawowa w Lwówku  Śląskim

Natalia Gajczyk – Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim

Klaudia Kałużynska – Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych

Antoni Adamowicz – Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Jakub Machowski – Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Nikola Kura – Szkoła Filialna w Zbylutowie

W kategorii wiekowej kl. IV – VI

I miejsce – Natalia Brylewska Szkoła Podstawowa w Rębiszowie

Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski p. Marioli Szczęsnej

I miejsce – Maciej Mazur Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych

Nagroda Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim p. Ewy Róży Płucińskiej – Dąbrowskiej

I miejsce – Klaudia Macias  Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Nagroda Starosty Lwóweckiego – p. Marcina Fludra

II miejsce – Marcel Drzymała Szkoła Podstawowa w Giebułtowie

Nagroda ufundowana przez Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim p. Elżbietę Zienowicz

II miejsce – Krystian Kucharczak Szkoła Podstawowa  w Giebułtowie

II miejsce – Elżbieta Stempin Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

III miejsce – Kajetan Chorążyczewski Szkoła Podstawowa w Pławnej

III miejsce – Bartosz Podobiński Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

III miejsce – Martyna Binasiewicz Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Wyróżnienia otrzymali:

Izabela Reslerowska – Szkoła Podstawowa we Wleniu

Emilia Becker – Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Kacper Koczmara – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim

Klaudia Czujko – Szkoła Podstawowa we Włodzicach

Ewelina Styszyńska – Szkoła Podstawowa w Gryfowie

Wiktoria Żyłkiewicz – Szkoła Podstawowa we Wleniu

Marek Magierowski – Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Alan Cymon – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Bartosz Pietruszka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Oliwia Staszkowian – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Wiktoria Dzygóra – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

 

KATEGORIA – ZAWIESZKA

Kl. I – III

I miejsce - Lena Witkowska Master’s Academy  Szkoła Podstawowa

w Lwówku Śl.

II miejsce – Amelia Skrucha Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

III miejsce – Oliwer Szpila  Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

 

Wyróżnienia otrzymali:

Maria Skrzydłowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Krystian Didyk – Szkoła Podstawowa w Niwnicach

Wiktoria Zamasz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

Lena Wietrzyńska – Master’s Academy Szkoła Podstawowa w Lwówku Śląskim

KL. IV – VI

I miejsce – Michał Ziemniak Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

II miejsce – Lena Zimmer Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

III miejsce – Julita Samoraj Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

 

FUNDATORZY NAGRÓD

 • Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek - p. Mariola Szczęsna
 • Starosta Lwówecki p. Marcin Fluder
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Sląskim  p. Ewa Róża Płucinska - Dąbrowska
 • Powiatowe Centrum Edukacji p. Halina Klebanowicz
 • Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim p. Elżbieta Zienowicz
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim p. Mikołaj Żyłka
 • Dyrekcja Przedsiębiorstwa ART Płakowice
 • Proboszcz parafii p. w. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim o. Piotr Reizner
 • Hurtownia książki w Tuliszkowie
 • Nadleśniczy p. Tadeusz Łozowski
 • Państwo Anna i Janusz Chudyba – Przychodnia Lekarska „ Chumed” w Bolesławcu
 • Pani Barbara Żak – księgarnia Quo Vadis w Lwówku Śląskim
 • Pan Gracjan Heba – Sklep papierniczy „ Grama” w Lwówku Śląskim
 • Pan Józef Jaszczyszyn – Sklep wielobranżowy „ Radiola” w Lwówku Śląskim
 • Firma BRITA – Marek Szramowiat
 • Andrzej Pawłusiów

 

Organizatorzy konkursu dziękują fundatorom nagród  za promowanie pięknej idei wychowania poprzez sztukę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom artystycznym za kreatywność, zaangażowanie oraz liczny udział w konkursie.


 

ETAP SZKOLNY

 

III POWIATOWY KONKURS

 

PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KL. I - VI

 

„ DRZEWKO ŚWIĄTECZNE”

 

2016

 

KL. I – III

 

I MIEJSCE  MAGDA THIEL KL. I A

 

II MIEJSCEANASTAZJA  WOJACZYŃSKA KL. III C

 

III MIEJSCEAMELIA OŚWIĘCIMSKA KL. III D

 

KL. IV – VI

 

I MIEJSCE  JULIA SZRAMOWIAT KL. VI C

 

I MIEJSCEKAROLINA MAJDAN KL. VIA

 

II MIEJSCEPAULINA KUKLIŃSKA KL. VI C

 

II MIEJSCEOLIWER TYCZKOWSKI KL. IV D

 

III MIEJSCEJAKUB SAMORAJ  KL. IV E

 

III MIEJSCEKLAUDIA DELINOWSKA KL. VI A

 

 

 

 

 

WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU OTRZYMAJĄ DYPLOMY -  W FORMIE WYRÓŻNIENIA  ZA ZANGAŻOWANIE ORAZ WKŁAD PRACY

 

 

 

GaleriaPrzejdź do góry