Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 PODSUMOWANIE IX Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej „DEKORACJE ŚWIĄTECZNE Z MASY SOLNEJ – BAŚNIOWE ŚWIĘTA” 


Organizacja pracy w dniach 17 – 19 grudnia

 

Środa, 17 grudnia

 

Próbny sprawdzian klas 6. Klasy 4-5 mają lekcje wg zmienionego planu (szczegółowa organizacja będzie podana w e-Dzienniku).

 

 

Czwartek, 18 grudnia

 

Przerwy międzylekcyjne będą skrócone do 5 minut. (zajęcia kończą się o godz. 12.55).

 

Dzwonki w czwartek, 18 grudnia 2014r.

 

1. lekcja:  8.00 – 8.45

 

2. lekcja:  8.50 – 9.35

 

3. lekcja:  9.40 – 10.25

 

4. lekcja:  10.30 – 11.15

 

5. lekcja:  11.20 – 12.05

 

6. lekcja:  12.10 – 12.55

 

W tym dniu w sali gimnastycznej odbędą się jasełka:

 

2 lekcja kl. 0-2,       

 

3 lekcja kl. 3-4 ,          

 

4 lekcja kl. 5-6. 

 

Po 6 lekcji wszyscy uczniowie idą do domów.

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszamy nauczycieli na godz. 13.00

 

do sali gimnastycznej na przyjęcie wigilijne

 

dla wszystkich pracowników szkoły.

 

 Piątek, 19 grudnia

 

Wigilie klasowe.  Odbywają się na dowolnych lekcjach w uzgodnieniupomiędzy nauczycielami.


Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski  

ZAPRASZA NA WTORKI Z LEKKOATLETYKĄ 2014

  

Drogie dzieci, rodzice, nauczyciele, chcemy przedstawić reaktywację Wtorków z Lekkoatletyką, czyli formę sportowego spędzania wolnego czasu.

 

Impreza adresowana jest do wszystkich  dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczególnie liczymy na wsparcie podopiecznych przez rodziców, opiekunów i najbliższych krewnych. Zapraszamy również do czynnego udziału wszystkich miłośników lekkoatletyki.

 

Przyjdź, biegnij, skacz, rzucaj, sprawdź się – mistrzowie zaczynali podobnie!!!

 

POBIERZ: Regulamin WTORKÓW Z LEKKOATLETYKA.

 

 


Nadleśnictwo Lwówek Śląski zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym na plakat pn. „Za co lubię LAS”.

 

UCZESTNICY: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

  •  Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 indywidualną pracę konkursową.
  •  Szkoła uczestnicząca w konkursie może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.
  •  Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną.
  •  Prace muszą posiadać format A4, A3 lub A2.
  •  Nie jest dopuszczalne przygotowanie prac w programach graficznych.
  •  
  •  TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace konkursowe należy przesłać pocztą / złożyć osobiście do dnia 12.02.2015 r. (czwartek) do godziny 15:00 .

Czytaj więcej.....

 


 

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015


"PRZYJACIEL PRZYRODY"

-konkurs dla wszystkich klas IV-VI w roku szkolnym 2014/2015

 

Organizacja wyjść na ścieżki dydaktyczne: Annna Jankowska – Nadleśnictwo Lwówek Śląski, tel.75 782 33 80 

 


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalenia przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015:

 

1)    10 listopada 2014 r.

 

2)    2 stycznia 2015 r. (odrabiamy na Finale WOŚP 11 stycznia 2015 r.)

 

3)    5 stycznia 2015 r. (odrabiamy na Festynie rodzinnym 30 maja 2015 r.)

 

4)    1 kwietnia 2014 r. ( sprawdzian szóstoklasistów)


 


Przejdź do góry